BLACK PEPPER

BLACK PEPPER

BLACK PEPPER

Song Duong International

Song Duong International
Song Duong International

Vietnam Coffee có chất lượng hàng đầu thế giới. Với vùng nguyên liệu rộng lớn tại Tây Nguyên (Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai) và Nhà máy tại tỉnh Dak Nong, Chúng tôi luôn kiểm soát được chất lượng và giá cả cạnh tranh. Điều này được các khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý.

Hạt tiêu là được biết đến là vua của các loại gia vị và tiêu Việt nam là tiêu có chất lượng hàng đầu thế giới. Với vùng nguyên liệu rộng lớn tại Tây Nguyên (Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai) và Nhà máy tại tỉnh Dak Nong, Chúng tôi luôn kiểm soát được chất lượng và giá cả cạnh tranh. Điều này  được các khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý.

Hạt tiêu là được biết đến là vua của các loại gia vị và tiêu Việt nam là tiêu có chất lượng hàng đầu thế giới. Với vùng nguyên liệu rộng lớn tại Tây Nguyên (Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai) và Nhà máy tại tỉnh Dak Nong, Chúng tôi luôn kiểm soát được chất lượng và giá cả cạnh tranh. Điều này  được các khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý.

Hạt sen Việt Nam nổi tiếng với chất lượng cao và nguồn cung dồi dào. Vùng nguyên liệu của chúng tôi ở các tỉnh nổi tiếng như: Hà Nội, Thanh Hóa, Đồng Tháp. Công ty TNHH Quốc tế Song Dương cung cấp tất cả các loại quế như: Sen nguyên vỏ,Sen đỏ, Sen bóc vỏ. Các khách hàng đánh giá cao chất lượng và giá thành cạnh tranh của chúng tôi. Chúng tôi có các vùng nguyên liệu rộng lớn do vậy luôn cam kết chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho tất cả các khách hàng.

Quế Việt Nam nổi tiếng với chất lượng cao và nguồn cung dồi dào. Vùng nguyên liệu của chúng tôi ở các tỉnh nổi tiếng như: Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Nam (Quế Trà My). Công ty TNHH Quốc tế Song Dương cung cấp tất cả các loại quế như: Quế chẻ, Quế ống điếu, Quế ngón tay, Quế cắt vuông, Quế vụn, Quế bột. Các khách hàng đánh giá cao chất lượng và giá thành cạnh tranh của chúng tôi. Chúng tôi có các vùng nguyên liệu rộng lớn do vậy luôn cam kết chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho tất cả các khách hàng.

Tiêu Đen

Hạt tiêu là được biết đến là vua của các loại gia vị và tiêu Việt nam là tiêu có chất lượng hàng đầu thế giới. Với vùng nguyên liệu rộng lớn tại Tây Nguyên (Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai) và Nhà máy tại tỉnh Dak Nong, Chúng tôi luôn kiểm soát được chất lượng và giá cả cạnh tranh. Điều này  được các khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý.

Descriptions Density (Gram/Litre) Moisture (% max) Admixture (% max) Light berry (% max) Metal, Stone,… mix in
FAQ PEPPER          
Black pepper 500 G/L FAQ 500 G/L MIN 13% MAX 1% MAX    
Black pepper 550 G/L FAQ 550 G/L MIN 12,5% MAX 0,5% MAX    
Black pepper 570 G/L FAQ 570 G/L MIN 12,5% MAX 0,5% MAX    
CLEANED Pepper          
Black pepper 500 G/L CLEANED 500 G/L MIN 13% MAX 0,2% MAX   None
Black pepper 550 G/L CLEANED 550 G/L MIN 12,5% MAX 0,2% MAX   None
Black pepper 570 G/L CLEANED 570 G/L MIN 12,5% MAX 0,2% MAX 3% None
Black pepper 580 G/L CLEANED 580 G/L MIN 12,5% MAX 0,2% MAX 3% None
JUMBO 5MM Black pepper 570-580 g/l  (85% on sieve 5mm) CLEAND 570 - 580 G/L MIN 12,5% MAX 0,2% MAX 3% None
WHITE PEPPER 630 G/L, DOUBLE WASH CLEAN 630 G/L MIN 13% MAX 0,2% MAX 2% Black Berry None
PACKING          
Descriptions 20 Feet container (Tons) 40 Feet container (Tons) Packing Label
500 G/L 14 27 50-60 kgs/bag; PP/PE or Jute bag or Craft bag or follow requirement of customers As customer’s requirement
550 G/L 15.5 27
570 G/L; 580 G/L; 630 G/L; 5 MM 16 27


Hạt tiêu là được biết đến là vua của các loại gia vị và tiêu Việt nam là tiêu có chất lượng hàng đầu thế giới. Với vùng nguyên liệu rộng lớn tại Tây Nguyên (Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai) và Nhà máy tại tỉnh Dak Nong, Chúng tôi luôn kiểm soát được chất lượng và giá cả cạnh tranh. Điều này  được các khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý.